Galerie

Níže zobrazené fotografie jsou pouze miniatury. Klepnutím na miniaturu zobrazíte fotografii o větším rozlišení a kvalitě. Po kliknutí se fotografie zobrazí v novém okně nebo záložce. Pokud se tedy budete chtít vrátit do galerie, musíte příslušné okno nebo záložku s fotografií zavřít.

Provozovna
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Oslava 20 let firmy
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Vedení firmy a servisní četa zaměstnanců
Není k dispozici
Četa navíječů
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Školení k provádění nast. a najíždění ochr. typu REF/REM/RET 54_, REX 521, SPACOM
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Školení ochran AREVA
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Školení Trutnov - IED řady 615, REF543, SPAD346
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Bezpečnostní školení navíječů
Není k dispozici
Není k dispozici
Tým pracovníků
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Montáž vypínačů (demontáž, nové vypínače, montáž nových vypínačů)
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Demontáž a výměna vypínačů NN
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Výroba krytů živých částí (bez krytů, výroba, zakrytování)
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Kompenzace (staré kondenzátory, nové kondenzátory, nová kompenzační skříň)
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Prezentace nového systému pro testování ochran - FREJA - 300/306
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Výměna vypínače VN
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
ZDROJ Fryštacký s.r.o. (c) 2016