Firemní dokumentace

Níže zobrazené dokumenty jsou pouze miniatury. Klepnutím na miniaturu zobrazíte dokument o větším rozlišení a kvalitě. Po kliknutí se dokument zobrazí v novém okně nebo záložce. Pokud se tedy budete chtít vrátit zpět na dokumentaci, musíte příslušné okno nebo záložku s dokumentem zavřít.

Firemní dokumenty
Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Oprávnění k činnosti na vyhrazených el. zařízeních Osvědčení revizního technika k provádění revizí a zkoušek el. zařízení, OBU Osvědčení - revize
Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Výpis z obchodního rejstříku 1 Výpis z obchodního rejstříku 2 Osvědčení o registraci
Není k dispozici Není k dispozici
BOZP Seminář
Osvědčení o absolvování zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb.
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Potvrzení o absolvování školení na ochrany REF/REM/RET 54_, REX 521, SPACOM
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Potvrzení o absolvování školení na IED řady 615, REF543, SPAD346
Není k dispozici
ZDROJ Fryštacký s.r.o. (c) 2016